Tin mới

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Nhà Tài trợ

Trân trọng Cảm ơn Quý Công ty tham gia tài trợ hoạt động khọa học Hội Tai-Mũi-Họng Việt Nam trong dịp "Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập hội Tai-Mũi-Họng Việt Nam, Hội nghị Khoa học Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ toàn quốc lần thứ XXV, Hội nghị khoa học điều dưỡng Tai Mũi Họng Việt Nam lần thứ VI". Đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.